Przybywa antysemickich incydentów w Niemczech. Żydzi twierdzą, że to islamscy ekstremiści dopuszczają się  najcięższych ataków na nich. Wbrew temu co twierdza władze, że większość przestępstw antysemickich pochodzi od skrajnych prawicowych ekstremistów.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że liczba incydentów antysemickich wzrosła o cztery procent od ubiegłego roku.  Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych liczba przestępstw antysemickich w Niemczech wzrosła z 654 w 2016 do 681 w tym roku. Liczba gwałtownych ataków również wzrosła.

Raport powstał na wniosek  Wolkera Becka, polityka z Partii Zielonych, który zauważył: – Liczba ta odzwierciedla jedynie przypadki, w których zainteresowane osoby odważyły ​​się zgłosić się do policji.

 Beck stwierdził, że prawdziwa liczba incydentów antysemickich może być dużo wyższa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że 93 procent przestępstw antysemickich pochodzi od skrajnych prawicowych ekstremistów, a reszta jest dziełem islamistycznych i lewicowych ekstremistami.

Dane w dużej mierze są sprzeczne z badaniami członków społeczności żydowskiej w Niemczech, którzy mówią, że islamski ekstremizm odgrywa znacznie większą rolę niż władze chcą mu przyznać.

Benjamin Steinitz, szef Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS) w Berlinie, powiedział, że widzi poważny problemy związany  danymi rządowymi. Zauważył, że gdy badacze widzą hasła takie jak „Jude raus!” napisane na ścianach, to zwykle przypisują je skrajnej prawicy, mimo że są takie hasła są bardzo popularne w kręgach islamistycznych.

Steinitz odniósł się też do ankiety wśród niemieckich Żydów. Według respondentów, to muzułmanie są postrzegani jako odpowiedzialni za 83 procent napaści fizycznych i 62 procent słownej zniewagi Żydów.

Także niemieckie szkoły pogrążyły się w incydentach antysemickich, szczególnie w Berlinie. Na początku tego roku uczeń żydowski zmuszony był do zmiany szkoły, ze względu na prześladowanie  fizyczne i słowne, przez muzułmańskich uczniów.

W raporcie Amerykańskiego Komitet Żydowski (AJC) stwierdzono, że fraza „TY Żydzie!” stała się powszechną zniewagą w berlińskich szkołach o licznej populacji uczniów pochodzących ze środowisk migracyjnych. W raporcie stwierdzono także, że duchowni z  miejscowych meczetów wpływają na uczniów, aby ci próbowali wyegzekwować islamską moralność na terenie szkół.
ed

Zobacz również: