Regulamin

nm-logo

Regulamin korzystania z portalu newsbook.pl
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionego serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Portal newsbook.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

Regulamin newsów zamieszczanych na portalu newsbook.pl

 1. Każdy użytkownik może publikować na portalu własne newsy oraz ilustracje do nich. Pod warunkiem, ze posiada do nich  prawa autorskie. Zdjęcia mogą mieć max. 740px x 580px. teksty do 8 tys. znaków. Teksty pisane dużymi literami (Caps Lock) nie będą publikowane.
 2. Każdy użytkownik odpowiada prawnie za zamieszczone na portalu informacje  i materiały.
 3. Redakcja nie będzie dodawać publikacji i materiałów, które:
 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
 • obarczają niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • łamią prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
 • zawierają linki do prywatnych stron www;
 • zawierają dane osobowe , teleadresowe lub adresy mailowe;
 • są reklamami;

Regulamin dotyczący komentarzy w portalu newsbook.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Komentarze mogą być usunięte, jeżeli:

 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
 • obarczają niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • łamią prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
 • zawierają linki do prywatnych stron www;
 • zawierają dane osobowe , teleadresowe lub adresy mailowe;
 • są reklamami;

Redakcja zastrzega prawo do zmian w regulaminie