Antje Jackelén – pierwsza w historii kobieta-prymas Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Szwecji domaga się od duchownych używania podczas liturgii języka neutralnego płciowo promowanego przez ideologię gender. Pomysł wzbudził liczne kontrowersje nawet wśród protestanckich teologów.

Kościół Szwecji  usuwa z liturgii oraz  ksiąg religijnych męskie  określenia Boga, takie jak „On” czy „Pan”. Tłumacząc to zamiarem stworzenia „bardziej dostępnego” języka .

Wielu wiernych i duchownych krytykuje nową,  politycznie poprawną wersję „Podręcznika Kościoła”, określającego zasady przewodnie tego wyznania. Jedną z różnic zdań jest propozycja, aby nie kojarzyć „błędnie”  Boga z formami męskimi.

– Myślę, że niektóre z tych wariantów różnią się znacznie od wielkiej tradycji kościelnej i konsensusu ekumenicznego, który istnieje pomiędzy wszystkimi ważniejszymi kościołami – powiedział Mikael Löwegren, komisarz kościelny z Småland.

– Posunięcie to podważa doktrynę Trójcy Świętej i wspólnotę z innymi Kościołami chrześcijańskimi. To naprawdę nie jest mądre, aby Kościół Szwecji [tak potocznie nazywany jest Kościoła ewangelicko-luterańskiego – przyp. red.] był znany jako Kościół, który nie szanuje wspólnego dziedzictwa teologicznego – zauważa Christer Pahlmblad, profesor teologii związany ze szwedzkim Uniwersytetem w Lund.

Już w 2009 roku podjęto decyzję o przeredagowaniu podręcznika kościelnego z 1986 roku. Od tego czasu trwały dyskusje na ten temat.

Decyzja zapadła 23 listopada na zebraniu Soboru Kościelnego — najwyższego organu ustawodawczego Kościoła Szwecji, który składa się z 251 osób. Decyzja wejdzie w życie 20 maja, w dzień Świętej Trójcy.

Kościół Szwecji, to największy Kościół ewangelicko – luterański  na świecie i największe wyznanie w Szwecji.

es