Minister András Aradszki powiedział, podczas obrad parlamentu tego kraju, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest walka z „szatańskim planem Sorosa”.

Powołując się na „tajemnice fatimskie”, minister energetyki Węgier stwierdził: – Widzimy ten atak w sprawie aborcji, tak samo jak w małżeństwo czy rozpowszechnianie upolitycznionej teorii płci. Widzimy ataki wielkiej rodziny europejskiej, gdzie Soros i jego towarzysze chcą zniszczyć niezależność, autonomię i wartości narodów i rozcieńczyć chrześcijańskiego ducha Europy przymusowym przesiedleniem dziesiątków milionów islamskich imigrantów. Walka z szatanem jest chrześcijańskim obowiązkiem. Tak, mówię o ataku szatana, który jest również aniołem zaprzeczenia, ponieważ zaprzecza temu, co przygotowuje do wykonania – nawet jeśli jest to całkiem jasne. Oni starają się udowodnić, że nie ma kontyngentu, nie ma obowiązkowego porozumienia, a plan Sorosa nie istnieje –  dodał.

András Aradszki powiedział też  w parlamencie powiedział, że 7 października  brał udział w swoim  okręgu w modlitwie różańcowej: – Równocześnie z polskim „Różańcem do granic”, razem z naszymi polskimi braćmi modliliśmy się do Najświętszej Marii Panny za Węgry, Polskę i za chrześcijańską Europę wolną od terroryzmu.

Minister dodał, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciw złu, a różaniec „był w stanie zmienić historię”.

jes

 

Zobacz również: