Władze w wielu rejonach Pakistanu zakazały jakichkolwiek spotkań z muzyką. Ostrzeżono też, że będą przeszukiwane domy, w których mogą by trzymane instrumenty muzyczne. Będą one konfiskowane i  zostaną spalone.

Według niektórych źródeł, parę dni temu sprawdzano wesela, czy nie grano w  ich trakcie na instrumentach muzycznych.

W minioną sobotę wielu miejscowościach, w obecności setek ludzi islamiści  rzekomo palili instrumenty. Do podobnych „egzekucji” instrumentów muzycznych dochodziło m.in. w Libii.

eps

Zobacz również: