Umowa przedwstępna a podatek

0
Chciałabym sprzedać mieszkanie, które nabyłam 4 lata temu. Wiem, że aby nie płacić podatku, powinno upłynąć 5 lat. Nabywca, który jest zainteresowany mieszkaniem, powiedział mi, że może poczekać na zawarcie umowy ostatecznej do upływu 5 lat, ale chce podpisać ze mną umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Czy taka umowa przedwstępna nie spowoduje, że będę musiała zapłacić podatek dochodowy?
Grażyna Z.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów. Ma to miejsce, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Umowa przedwstępna zaś, jest umową, przez którą strony jedynie zobowiązują się do zawarcia konkretnej umowy w przyszłości. Oznacza to, że w wyniku tej umowy nie dochodzi jeszcze do zbycia nieruchomości, gdyż dla wykonania zobowiązania konieczne jest zawarcie odrębnej umowy przenoszącej własność.

Z tego względu należy uznać, iż podpisanie umowy przedwstępnej przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie zbywcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

Francuska 26 lok. 11

Warszawa

tel. (22) 225-26-97

kom.500-020-048

 

 

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ