Indeks na KUL, sprzęt komputerowy, zestawy startowe uli, udział w Międzynarodowych Zawodach Młodych Pszczelarzy w Francji i książki tematyczne to nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej pszczół” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju KUL oraz Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.

Finał Konkursu odbędzie się 22 marca 2018r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Konkurs popularyzuje pszczelarstwo i rolę pszczół w środowisku naturalnym człowieka ale również uświadamia młodzież o znaczeniu produktów pszczelich dla zdrowia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek, którym będą np. nasiona roślin miododajnych do wyhodowania  we własnej przestrzeni, album lub kamionka z miodem, który pochodzi z miejskiej pasieki prowadzonej przez KUL na jednym z dachów Uniwersytetu” – mówi Renata Horbaczewska Wiceprezes Fundacji Rozwoju KUL.

Wydarzenie zaplanowane zostało na dwa dni. 23 marca 2018r. odbędzie się konferencja „Pszczoła w mieście” (wstęp wolny) oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

„Podjęte działania, poza edukacją  młodzieży, przyniosą także popularyzację problematyki ochrony pszczół i innych zapylaczy w społeczeństwie. Uczestnictwo w konferencji naukowej pozwoli młodemu człowiekowi spojrzeć na świat pszczół z zupełnie innej strony.  ” – mówi Mirosław Worobik, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

 „Ginięcie pszczół ma niezwykle negatywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż pszczoły odgrywają istotną rolę w rozmnażaniu roślin, zarówno gatunków dziko rosnących jak i uprawnych. Ochrona owadów zapylających jest bardzo ważnym elementem działań na rzecz ochrony różnorodności ekologicznej” – dodaje dr hab. Ewa Trzaskowska, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL.

 To już druga edycja Konkursu. Cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. W etapie szkolnym pierwszej edycji Konkursu wzięło udział ok. 600 uczniów z całej Polski.

Informacje o Konkursie (w tym o sponsorach i patronatach) dostępne są na stronie: www.kul.pl/KULmaUL