Unia Europejska nałożyła na UE Polskę karę za wycinkę chorych drzew w Puszczy Białowieskiej. Tymczasem  niemiecka firma otrzymała zielone światło, aby wyciąć starożytny las, by zrobić miejsce dla ogromnej kopalni węgla. Decyzja zapadła w kilka dni po tym, jak UE zagroziła Polsce gigantycznymi karami za wycinkę chorych drzew.

Sąd administracyjny w Kolonii orzekł w piątek, że największy niemiecki dostawca energii elektrycznej, RWE, może przystąpić do planów wycięcia fragmentu lasu Hambach, który ma 12 tysięcy lat! Robią to aby zapewnić przestrzeń dla kopalni odkrywkowej w pobliżu granicy belgijskiej. Kopalnia wydobywa odmianę węgla brunatnego uznawaną za jedną z najbardziej nieprzyjaznych dla środowiska. Kopalnia jest rozbudowywana co roku od 1978 roku, zmniejszając las Hambach do mniej niż 10 procent pierwotnej wielkości.

CNN podaje: „Niemcy, które organizowały szczyt klimatyczny mają swój brudny sekret środowiskowy: Las, który ma 12 tys. lat, został niemal doszczętnie zniszczony przez niemiecki przemysł węglowy.” Wycinane drzewa co prawda nie mają 12 tys. lat, tym niemniej jest to bardzo cenny przyrodniczo prastary las (142 gatunki chronione), z którego pozostałe 10% zamierzają wykarczować niemal do cna. Pomimo protestów okupacyjnych trwających od 5 lat, a eurokomisarze milczą.

.Orzeczenie sądu niemieckiego pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości ostrzegł Polskę, że zostanie ukarana grzywną w wysokości ponad 100 000 euro dziennie, jeżeli nadal będzie kontynuowana wycinka chorych drzew w Puszczy Białowieskiej.
Polski minister środowiska, Jan Szyszko, oskarżył UE o „szerzenie kłamstw”, publikując zdjęcia opisujące rozległe wycinki w Białowieży, które zostały „zmanipulowane”. Warszawa również podważyła chroniony status Białowieży, podkreślając, że las jest sztuczny, a nie  jest to ostatni prastary las w Polsce.

Tymczasem autentycznie stary las Hambach idzie pod topór.  Warto dodać, że w Polsce poprzez Natura 2000 zablokowano naprawdę cenne surowce, nie zaś marnej jakości   węgiel brunatny.

jes