Niedawno zmarł mój ojciec, który prowadził gospodarstwo rolne. Na gospodarstwie tym został mój brat, który twierdzi, że skoro to on będzie tam pracował, to mi się nic nie należy, bo ja na tym, ani żadnym innym gospodarstwie nie pracowałem. Czy rzeczywiście nie będę dziedziczył po ojcu?
Zbigniew C.

Do niedawna dziedziczenie gospodarstw rolnych było dość skomplikowane i rzeczywiście istotna dla ustalenia kręgu spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia gospodarstwa, była m.in. praca przy produkcji rolnej oraz przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej.
Taki stan rzeczy trwał do 31 stycznia 2001 roku. Obecnie w stosunku do dziedziczenia gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha stosuje się zasady ogólne (dziedziczenie ustawowe). Zgodnie z powyższym, uprawnionymi do dziedziczenia z mocy ustawy są w pierwszej kolejności małżonek i dzieci spadkodawcy. Jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada jego zstępnym, czyli wnukom spadkodawcy. W przypadku, gdy spadkodawca nie posiada zstępnych (tj. dzieci, wnuków), do dziedziczenia powołani są z mocy ustawy małżonek i rodzice. Jeżeli spadkodawca nie ma ani zstępnych (dzieci, wnuków), ani małżonka albo nie dożyli oni otwarcia spadku, do dziedziczenia powołani są rodzice. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło śmierci spadkodawcy, wówczas ich udział spadkowy przypada rodzeństwu spadkodawcy.
Jeżeli więc Pana ojciec nie pozostawił testamentu, w którym wskazałby brata jako jedynego spadkobiercę, to Pan jako osoba znajdująca się w kręgu spadkobierców ustawowych, również jest uprawniony do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.
Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

Zobacz również: