Badania z połowy lat 90. wskazują, że narkotyki i substancje chemiczne występujące w szczepionkach są odpowiedzialne za wzrost chorób autoimmunologicznych.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci choroby autoimmunologiczne nabrały tempa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach o wysokim rozwoju i obecnie dotykają około 10% populacji tych krajów.

Worldmercuryproject.org  informuje: „Szeroka kategoria chorób autoimmunologicznych obejmuje ponad 100 różnych schorzeń reumatycznych, endokrynologicznych, żołądkowo-jelitowych i neurologicznych, które pojawiają się, gdy reakcje immunologiczne organizmu zostają skierowane przeciwko samym sobie. Naukowcy zasadniczo zgadzają się, że  czynniki środowiskowe  (w tym leki i chemikalia) przyczyną wzrostu zaburzeń autoimmunologicznych, prawdopodobnie w połączeniu z  wpływami genetycznymi i epigenetycznymi – a badania pochodzące z połowy lat 90. wskazują, że  szczepionki  są ich wyzwalaczem”.

Chorobotwórczą cechą choroby autoimmunologicznej jest wytwarzanie białek zwanych  autoprzeciwciałami , dzięki czemu układ odpornościowy błędnie atakuje własne narządy, tkanki i komórki organizmu, zamiast walczyć z zewnętrznymi patogenami. Szczepionki mogą wywoływać produkcję autoprzeciwciał poprzez mechanizm nazywany „mimikrą molekularną”. Jak wyjaśnili naukowcy izraelscy w nowym artykule przeglądowym   w dziedzinie immunologii komórkowej i molekularnej, znaczące podobieństwa między patogennymi antygenami zawartymi w szczepionce i białkami ludzkimi u osoby otrzymującej szczepionkę „mogą prowadzić do immunologicznej aktywności krzyżowej i przekształcić się w proces autoimmunologiczny ukierunkowany na własne białka”.

mak