Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu wykorzystuje w swojej działalności nowoczesną technologię termometryczną. W pojemnikach pozwalających na transport cytostatyków instaluje rejestrator NFC. Pozwala to zachować pełną skuteczność  leku, gdzie wymagana temperatura transportu w każdej okoliczności musi wynosić od 2 do 8 °C.
Podczas transportu medykamentów, jednym z najważniejszych czynników są warunki przechowywania materiału biologicznego czy leków.  Zmiana temperatury może spowodować spadek jakości danej substancji lub wręcz zmiany własności fizyko-chemicznych np. powstanie osadu.
Wrocławska placówka, Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1, zdecydowała się na zastosowanie innowacyjnej technologii opracowanej przez polsko-francuską markę z Poznania – Blulog. Głównym zadaniem tej technologii jest wskazanie temperatury i danych o lokalizacji transportu cytostatyków. Materiał zostaje zapakowany w standardowy pojemnik izotermiczny firmy Georg Utz Sp. z.o.o., który jest uzbrojony w rejestrator NFC. Tuż przed wysyłką leków przygotowanych w pracowni cytostatyków, personel medyczny uruchamia okres pomiarowy poprzez przyłożenie czytnika NFC do ściany opakowania transportowego. Następnie rozpoczyna się około 30 minutowy przewóz substancji szpitalnym samochodem.
Do odczytu i programowania rejestratorów NFC zintegrowanych z pojemnikiem transportowym zastosowaliśmy czytnik z systemem Android firmy FAMOCO. Bardzo istotna dla nas jest prostota ich obsługi – wystarczy przyłożyć czytnik do pudełka na kilka sekund, aby odczytać konieczne dane. Kolejna kwestia, jaka została wzięta pod uwagę przy wyborze tego czytnika, to współpraca urządzenia z siecią WI-FI w budynku, gdzie pojemniki są nadawane i odbierane. Dzięki temu raport temperatury dostępny jest przez wszystkie uprawnione osoby za pomocą internetu. Zaletą technologii NFC jest również możliwość  odczytania przebiegu temperatur i pobrania raportu za pomocą smartfona  wyposażonego w tą technologię –  mówi Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski, kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji.
Szpital ma dostęp do danych dotyczących temperatury podczas transportu na 3 sposoby – poprzez czytnik NFC lub smartfon z technologią NFC z zainstalowaną aplikacją Blutag, aplikacją internetową Bluconsole oraz za pomocą poczty e-mail. Dane o temperaturze przechowywane są w bazie danych w chmurze. Baza danych posiada walidację dopuszczającą do obsługi rynku farmaceutycznego. Obecnie Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 dysponuje 24 pojemnikami uzbrojonymi w tagi NFC.
Część cytostatyków jest bardzo wrażliwa na warunki atmosferyczne i wymaga szczególnego opakowania. Podczas całego procesu transportowego, omawiane farmaceutyki powinny być przechowywane w zakresie temperatur od 2 do maksymalnie 8 ° C. Przekroczenie tych progów powoduje utratę właściwości i skuteczności lekarstw. Ta informacja była jedną z głównych przyczyn integracji naszej technologii z pojemnikami transportowymi – mówi Jérémy Laurens z firmy Blulog.
Gdy pojemnik z cytostatykami dotrze do miejsca przeznaczenia, zostaje sprawdzony przez personel medyczny, który przyjmuje przesyłkę. Migające na panelu rejestratora diody LED informują obserwatora o ewentualnym przekroczeniu zakresu wymaganych temperatur. Zielona dioda wskazuje, że zostały zachowane dopuszczalne progi temperatur. W przypadku niedopuszczalnych przekroczeń miga dioda czerwona.
Zakończenie pojedynczego okresu transportowego połączone jest z automatycznym wygenerowaniem raportu z tego okresu. Następuje to przy odbiorze leków, poprzez ponowne zbliżenie czytnika NFC do ścianki pojemnika.
Dzięki zastosowanej innowacji, personel odpowiedzialny za skuteczność leków zyskał nowe narzędzie pozwalające monitorować jakość specyfików. Istotnym elementem jest także skrócenie czasu obsługi logistycznej transportu oraz dodatkowa informacja o momencie dotarcia leku do odbiorcy. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa danych warto również podkreślić, że system jest całkowicie zabezpieczony i zaszyfrowany, odporny na wszelkie manipulacje osób postronnych.
Jérémy Laurens
Leszek Żukrowski

 

Zobacz również: