W tym roku byłem po raz pierwszy na nartach. Na stoku widziałem bardzo dużo ludzi, którzy pili piwo, a później jechali wyciągiem na stok. W barach na stoku również sprzedawany jest alkohol i to też ten mocny. Czy w barach na stoku można pić alkohol?

Zbigniew K.

Nie ma zakazu spożywania alkoholu w barach i restauracjach na stokach narciarskich. Zabrania się jednak uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu, albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny. Grzywna tam może wynieść nawet 5000 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U.2011.208.1241).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

tel. 500-020-048

Zobacz również: