Chciałabym napisać testament i przekazać swój majątek mojej siostrze. Gdyby jednak ona zmarła przede mną, nie chciałabym, aby spadek otrzymały jej dzieci, z którymi zarówno ja, jak i siostra jesteśmy w konflikcie. Gdyby moja siostra zmarła przede mną, chciałabym, żeby dziedziczył po mnie mój brat. Czy można to załatwić jednym testamentem, tak żebym nie musiała zmieniać raz napisanego testamentu? Czy taki testament należy sporządzić u notariusza?
Waleria G.
Oczywiście jest to możliwe. Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie zastosowanie tzw. podstawienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie).
Testament z tzw. podstawieniem można sporządzić zarówno w formie aktu notarialnego oraz w zwykłej formie pisemnej. W przypadku sporządzenia testamentu u notariusza będzie Pani miała Pani pewność, że wszystkie warunki formalne dla ważności dokumentu będą spełnione. W przypadku testamentu własnoręcznego, sama musi Pani zatroszczyć się o dochowanie prawem przepisanej formy.
 Testament własnoręczny musi zostać w całości napisany pismem odręcznym spadkodawcy i podpisany. Nie można sporządzić testamentu na komputerze, wydrukować i podpisać. Testament należy opatrzyć również datą (choć brak daty nie w każdym przypadku będzie powodował nieważność testamentu).
Tak sporządzony testament własnoręczny można przechowywać w domu lub oddać notariuszowi, który zarejestruje ów fakt w Notarialnym Rejestrze Testamentów.
Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
kom.500-020-048

 

Zobacz również: