Jestem na urlopie wychowawczym. Do końca urlopu zostało mi jeszcze trzy miesiące. Jestem w kolejnej ciąży i jest ona zagrożona. Chciałabym pójść na zwolnienie, ale nie wiem, czy mogę przerwać urlop wychowawczy. Czy jeżeli zakończę mój urlop, to będę musiała przepracować 30 dni, czy od razu będę mogła pójść na zwolnienie?
Klaudia C.
Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie – za zgodą pracodawcy, a bez jego zgody- po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Co do zasady pracownik nabywa prawo do do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jednak w przypadku powrotu do pracy po urlopie wychowawczym, wyżej wspomniany okres wyczekiwania nie jest konieczny. Oznacza to, że po przerwaniu urlopu wychowawczego od razu może Pani skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i będzie Pani miała prawo do pobierania zasiłku chorobowego.
Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

 

Zobacz również: