Szwedzki rząd przygotowuje poprawkę do konstytucji, która  ograniczy wolności prasy i wolności wypowiedzi. Nowa ustawa medialna wejdzie w życie  1 stycznia 2019 roku.

Według nowych zapisów prawa, dane osobowe, rasa, pochodzenie etniczne, kolor skóry, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne –  nie będą mogły być ujawniane i publikowane.  Ma to chronić między innymi muzułmańskich  sprawców przestępstw.

Rząd chce  również ograniczyć konstytucyjną wolność wypowiedzi. Ograniczenie to  może być użyte przeciwko serwisom internetowym, gdzie każdy może wyrażać swoje przekonania i opinie. Po 1 stycznia 2019 roku nie będzie można tego robić bezkarnie, zwłaszcza jeśli te opinie będą nieprzychylne dla migrantów.

es

Zobacz również: