Mama zapisała na mnie cały spadek. Była właścicielką mieszkania. Moja siostra otrzymała ode mnie pewną kwotę jako zachowek. Czy jeżeli sprzedam mieszkanie przed upływem 5 lat, to będę mógł tę kwotę potraktować, jako koszt uzyskania przychodu i obniżyć podatek?
Tomasz C.
 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje katalog wydatków, które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości. Mogą to być wyłącznie udokumentowane nakłady na tę nieruchomość lub prawo zwiększające jego wartość, a także kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej ten podatek przypada na tę nieruchomość lub prawo.
Powołana regulacja nie daje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innego rodzaju wydatków niż w nim wymienione. Brak możliwości zaliczenia zachowku do kosztów uzyskania przychodu wynika z faktu, iż nie jest on nakładem na nieruchomość zwiększającym jej wartość ani kwotą zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Zapłacony zachowek stanowi Pana osobiste zobowiązanie. Powyższe oznacza, że kwota wypłaconego zachowku nie będzie miała wpływu na wysokość podatku z tytuły odpłatnego zbycia nieruchomości.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

Zobacz również: