Czy zawodu telemarketera będzie można nauczyć się w szkole? Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB wystąpiło z propozycją utworzenia klas o profilu „call center” w szkołach zawodowych. Pomysł popierają firmy z branży. Wszystko jest możliwe. Ostateczna decyzja leży po stronie Ministerstwa Edukacji.

W tej chwili zawód telemarketera nie jest zbyt dobrze postrzegany. Nie wszystkie firmy radzą sobie z zatrudnianiem wykwalifikowanego personelu i stąd opinia o niskiej jakości usług. „Obecnie pracownicy call center są odbierani jako osoby nachalne, źle reagujące, takie, którym brakuje profesjonalizmu i kompetencji. Tych ludzi jak najbardziej jest czego uczyć” – mówi serwisowi infoWire.pl Iwona Bogdanov, dyrektor zarządzający w firmie Idea Call Center.

Pracownik call center to trudny zawód. Przydaje się w nim wiele kompetencji, takich jak np. komunikatywność i umiejętność pracy w stresie. „W kształceniu telemarketerów trzeba położyć nacisk na naukę języków, emisji głosu i umiejętności przywódczych” – zaznacza ekspertka. Zgodnie z przygotowywaną podstawą programową dla klas o profilu „call center” uczniom byłaby przekazywana również wiedza z zakresu praw konsumenta, ochrony danych osobowych oraz znajomości systemów informatycznych typowych dla branży. Absolwenci klas uzyskiwaliby tytuł „technika pracownika centrum elektronicznej obsługi klienta”.

Odpowiednio przygotowany telemarketer, który ma wyniki, zarabia powyżej średniej krajowej i może liczyć na dodatkowe benefity. Dużo firm współfinansuje studia. „Jeżeli podniesie się prestiż zawodu telemarketera, wpłynie to pozytywnie na postrzeganie całej branży, a tym samym na np. warunki pracy czy rotację pracowników. Warto jednak zauważyć, że już teraz wiele osób, wbrew obiegowej opinii, zostaje w call center na dłużej. Awansują oni na stanowiska liderów, menadżerów, kierowników czy dyrektorów” – stwierdza rozmówczyni.

Zobacz również: