W latach 1956–1966/67 Kościół katolicki celebrował Milenium Chrztu Polski. Władze PRL zorganizowały konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Odbywały się one w latach 1960–1966. Celem władz było odciągnięcie Polaków od uroczystości milenijnych. PZPR, administracja państwowa i SB usiłowały przeciwdziałać udziałowi obywateli PRL w uroczystościach kościelnych. Dokonywano tego przy pomocy różnych przeszkód administracyjnych, a także organizując w tym samym co Kościół miejscu i czasie własne imprezy świeckie. Tego typu działania planowało MSW PRL. Ono też wykonywało fotograficzną i filmową dokumentację uroczystości kościelnych w całej Polsce.

W niniejszym materiale prezentujemy Państwu typowe dla tamtego czasu dokumenty MSW PRL, wybór fotografii, wykonanych przez ludzi resortu, a dotyczących obchodów milenijnych
Źródło: IPN

Zobacz również: