W czasach inteligentnych rozwiązań pracą ogrzewania podłogowego steruje automatyka, która zapewnia komfort cieplny przy oszczędności energii. Maksymalnej efektywności takiej instalacji nie da się jednak uzyskać bez odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

Szybki postęp techniki budowlanej i nowe, inteligentne rozwiązania sprawiają, że nasze oczekiwania związane z poczuciem komfortu w domu rosną. Nowoczesne instalacje wodnego ogrzewania podłogowego w idealny sposób spełniają te potrzeby, gdyż są zupełnie bezobsługowe, w zasadzie nie wymagają konserwacji i dają dużą swobodę projektowania wnętrz. Przede wszystkim jednak zapewniają wysoki komfort cieplny przy niższym wydatku energii niż tradycyjne grzejniki. Maksymalne korzyści z użytkowania takiej instalacji można jednak uzyskać tylko pod warunkiem jej odpowiedniego zaprojektowania. Planując ją, należy patrzeć na to zagadnienie kompleksowo, uwzględniając nie tylko strefy grzewcze, urządzenia i elementy sterowania, ale także wylewki i termoizolację podłogi, które stanowią podstawę efektywnego ogrzewania podłogowego.

Efektywne oddawanie ciepła do pomieszczenia

O tym, czy i w jakim stopniu będziemy mogli się cieszyć zaletami wodnego ogrzewania podłogowego, decyduje w dużej mierze rodzaj wylewki, która przykrywa rury grzewcze. Odpowiednio dobrana, nie zatrzymuje ciepła emitowanego przez instalację, ale przewodzi je i oddaje do pomieszczenia. Dzięki temu podłoga nagrzewa się szybko i równie szybko ulega schłodzeniu, co pozwala na elastyczne regulowanie temperatury w pomieszczeniu krótkimi sesjami dogrzewania wtedy, kiedy jest to potrzebne. Bardzo ważna jest przy tym grubość wylewki. Warto pamiętać, że każdy dodatkowy centymetr obniża sprawność systemu grzewczego i podnosi wydatek energii potrzebnej do uzyskania wymaganej temperatury. Optymalnym rozwiązaniem jest anhydrytowa wylewka samopoziomująca, która skraca czas ogrzewania o połowę w porównaniu do tradycyjnych, cementowych podkładów. Grubość wylewki dobiera się tak, by przykrywała rury grzewcze na minimalną wysokość 3,5 cm. Zastosowanie lekkiej warstwy anhydrytu o niewielkim współczynniku oporu przewodzenia ciepła sprawia, że nagrzewanie powierzchni podłogi do optymalnego poziomu 29°C trwa zaledwie pół godziny. Alternatywnym rozwiązaniem jest wylewka cementowo-piaskowa, popularnie zwana jastrychem. Ze względu na swoją porowatą strukturę dość słabo przewodzi ciepło, dlatego podczas jego układania należy zadbać o to, by był odpowiednio dogęszczony. Grubość wylewki dobiera się tak, aby zakrywała rury na nieco większą wysokość – około 4,2 – 4,5 cm. Zastosowanie cieńszej warstwy może skutkować pękaniem i kruszeniem się podkładu. Czas nagrzewania podłogi wykonanej z jastrychu do 29°C jest dłuższy niż w przypadku anhydrytowej i wynosi 1,5 godziny.

Zapobiec stratom ciepła

Układana nad rurami wylewka ma za zadanie przewodzić jak najwięcej energii cieplnej, natomiast znajdująca się pod nimi warstwa izolacji powinna ją efektywnie zatrzymywać i odbijać w stronę pomieszczenia. Grubość oraz współczynnik przewodzenia ciepła termoizolacji dobiera się w zależności od miejsca montażu instalacji i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Minimalne wymagania w tym zakresie określa europejska norma PN-EN 1264 „Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe”. Zgodnie z nią termoizolację podłogi na gruncie dobiera się tak, aby wartość oporu całej przegrody wyniosła R=1,25 m2K/W. Najczęściej zaleca się jednak stosowanie jak najgrubszego ocieplenia, minimum 20 cm styropianu układanego w dwóch warstwach. Jako warstwę spodnią najlepiej zastosować odporne na obciążenia mechaniczne płyty podłogowe EPS z domieszką grafitu o współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/mK, jak np. Knauf Therm Expert Dach/Podłoga EPS 80 λ 31. Zapewniają one bardzo dobrą ochronę już przy niewielkich grubościach, dlatego dobrze sprawdzą się w sytuacjach, gdy nie ma możliwości podwyższenia poziomu podłogi. Natomiast zewnętrzną warstwę montażową można łatwo stworzyć przy użyciu płyt Knauf Therm Expert Floor Heating o grubości 20 lub 30 mm. Ich specjalna struktura umożliwia mocowanie rur na zatrzask bez dodatkowych akcesoriów. Materiał o gęstości 28 kg/m3 cechuje się ponadto optymalną wytrzymałością na naprężenia ściskające na poziomie CS (10) = 200 kPa oraz na zginanie BS na poziomie 250 kPa. Dzięki bardzo dobremu współczynnikowi przewodzenia ciepła 0,033 W/mK płyty dodatkowo ograniczają straty ciepła w kierunku dolnym. Norma PN-EN 1264 zawiera także wymagania dotyczące izolacyjności termicznej stropów międzykondygnacyjnych. Nie powodują one co prawda strat ciepła do otoczenia zewnętrznego, jednak powinny zatrzymywać je w ogrzewanym pomieszczeniu. Minimalna wartość oporu cieplnego takich przegród wynosi zaledwie 0,75 m2K/W, więc wystarczającym rozwiązaniem będzie pojedyncza warstwa termoizolacji ułożona z płyt Knauf Therm Expert Floor Heating.

Zobacz również: