W Wielkiej Brytanii zakazano w reklamach „szkodliwych stereotypów dotyczących płci”, które mogą spowodować „poważne przestępstwa”.  Stwierdzono, że stereotypy płciowe w reklamach mogą ograniczyć potencjał ludzi i dyskryminować ludzi ze względu na płeć.

Treści reklam będą rozpatrywane dla każdego przypadku indywidualnie, badając „treść i kontekst”, aby ocenić, czy zasada została złamana przy użyciu obraźliwych stereotypów płciowych – takich jak artykuły dla kobiet lub mężczyzn. Zgodnie z nowymi przepisami takie stereotypy należy obalić.

Na przykład, że mężczyzna nie jest zdolny zmienić pieluchy a  kobieta zaparkować samochodu. Na cenzurowanym są także reklamy przedstawiające dziewczyny jak „opiekuńcze” i chłopców jako „śmiałych”. Osoby naruszające nowe zasady poniosą sankcje.

Wygląda na to, że brytyjski przemysł reklamowy kłania się radykalnego feminizmowi.

eps

Zobacz również: