Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Mój partner, z którym byłam wiele lat wyprowadził się z mojego mieszkania. Nie mam z nim kontaktu od czasu jego wyprowadzki. Nie wymeldował się jednak, ciągle przychodzą do niego listy, te polecone również. Czy mogę wymeldować, go od ręki? Czy potrzebuję jego zgody?
Monika K.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeśli Pani były partner nie spełnił powyższego obowiązku, pozostaje Pani jako właścicielce złożenie wniosku o wymeldowanie w trybie administracyjnym.

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

We wniosku należy wskazać, kogo chce Pani wymeldować i spod jakiego adresu, a także podać adres osoby wymeldowywanej, pod którym aktualnie przebywa. Jeśli nie może Pani ustalić tego adresu, wówczas we wniosku należy wskazać, że miejsce pobytu byłego partnera nie jest Pani znane. Jeśli organ administracji publicznej również nie będzie mógł ustalić aktualnego adresu zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy, to wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, który będzie podejmował czynności w postępowaniu za tę osobę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

  1. Francuska 26 lok. 11

Warszawa

 

Zobacz również: