Odbudowujemy finanse państwa, tworzymy system, który jest stabilny i przewidywalny. Realizujemy najważniejsze rządowe cele związane z polityką prorodzinną, prospołeczną, bezpieczeństwa i prorozwojową – mówiła premier Beata Szydło o budżecie na rok 2017. Rząd przyjął w czwartek jego wstępny projekt.

Jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudowywać dochody podatkowe budżetu państwa, żeby uszczelniać system, wydawać pieniądze racjonalnie i przede wszystkim utrzymać stan finansów publicznych w jak najlepszej kondycji, żeby był niski deficyt – podkreślała premier Beata Szydło na czwartkowej konferencji prasowej.

Jak mówiła premier Beata Szydło projekt budżetu na rok 2017 stara się odpowiadać na oczekiwania wszystkich resortów. Realizuje jednocześnie priorytety rządu, tj. programy prospołeczne, proinwestycyjne oraz związane z bezpieczeństwem i edukacją, do których premier zobowiązała się wobec obywateli. Jest przy tym odpowiedzialny i realistyczny.

Premier podkreślała, że prace nad budżetem będą dalej trwały w Ministerstwie Finansów oraz pozostałych resortach.

Budżet 2017: środki na program „Rodzina 500+” i deficyt na bezpiecznym poziomie

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2017 r. z deficytem nie większym niż 59 mld 300 mln zł– poinformował po czwartkowym posiedzeniu rządu minister finansów Paweł Szałamacha. PKB ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9 proc. PKB, a inflacja – 1,3 proc. Jak zapewnił minister finansów W przyszłym roku będziemy realizować powszechny program Rodzina 500+. Dodał przy tym, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie na 2017 r. Jak mówił, rząd Beaty Szydło zatrzyma deficyt na bezpiecznym poziomie, realizując przy tym ambitną agendę prorodzinną i prorozwojową.

Podstawowe informacje o projekcie budżetu państwa na 2017 r.

Założenia Makroekonomiczne:

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%),
 • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0%),
 • wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%).

Dochody i wydatki:

Projekt budżetu państwa na rok 2017, przewiduje:

 • dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł,
 • wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2017 wynoszą:

 • dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł.

źródło: Kancelaria Premiera RM