Piotrowe klucze

0
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina wierzącym, że Kościół został zbudowany na Piotrowej skale wiary w synostwo Boże i mesjańską misję Chrystusa, oraz że Piotr otrzymał posłannictwo strzeżenia wiary i umacniania w niej swoich braci. Jemu zostały dane „klucze królestwa niebieskiego”, czyli władza rządzenia Kościołem. Tradycja katolicka przypisuje te uprawnienia wszystkim następcom Piotra, za których uznaje biskupa Rzymu.
„Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję Kościół mój (…). I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,18-19).
Dzięki wierze Piotr otrzymał od Jezusa „klucze królestwa niebieskiego”. Nie mogą one być jednak tylko znakiem władzy. Piotr jest daleki od sądzenia innych, jak czynią to faryzeusze, którzy odrzucili Ewangelie i „sami do królestwa nie wchodzą i innym nie pozwalają”. Nie jest też tylko „szwajcarem” niebios, ale strażnikiem ich skarbca, w którym mieszka Bóg.
Piotr przyjął Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza i dlatego otrzymał moc, aby stać się dzieckiem Bożym. W innym przypadku nie mógł wejść do królestwa Bożego i pomóc w tym innym. Z zadziwieniem odkrywamy, że przez swoją bezpretensjonalność, umiarkowanie, delikatność i ufność Piotr był w swoich relacjach z Jezusem „jak dziecko”. Spróbujmy go naśladować.
Św. Paweł jest słusznie nazywany Apostołem Narodów, gdyż przyprowadził pogan do Kościoła. Także my, dzięki świadectwu, jakie złożyli ci wielcy Apostołowie, przynależymy do wspólnoty Jezusa i tworzymy we współczesnym świecie Jego Kościół.
Otoczmy dzisiaj szczególną modlitwą Ojca Świętego, który jest następcą św. Piotra i znakiem jedności całego Kościoła.
Święci Piotr i Paweł to dwa filary Kościoła. Ich wiara umacnia wszystkich uczniów Jezusa. Uczymy się od nich, troszczyć się o dzieło nowej ewangelizacji i nieśmy Chrystusa wszystkim, wśród których żyjemy.
Ks. Jan Augustynowicz

 

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ