Ewangelia słowa ukazuje podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się wierzący, który pragnie otrzymać przebaczenie grzechów i dąży do zjednoczenia z Bogiem.

Stary Testament mówi o nieprawości króla Dawida i o jego żalu z powodu naruszenia Bożego Prawa. Mimo że został hojnie obdarzony przez Boga, poszedł drogą grzechu. Kodeksem Prawa Bożego, który naruszył Dawid, jest Dekalog przekazany Mojżeszowi jako drogowskaz prowadzący Naród Wybrany do życia w przymierzu z Bogiem. Mimo że dany Izraelowi, posiada charakter uniwersalny, zobowiązujący wszystkich i wszędzie do zachowywania norm moralnych zawartych w przykazaniach.

Potwierdza to postawa Zbawiciela, który nie tylko przypomniał Boże przykazania, ale i wzywał do ich wiernego wypełniania. Kto chce żyć w przymierzu z Bogiem, winien wypełniać wszystkie nakazy Dekalogu.

Św. Paweł przypomina, że usprawiedliwienie mamy nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki wierze w Jezusa. W Liście do Galatów pisze o życiu wiarą, dzięki której zanurzamy się w męce Pańskiej. Żal za grzechy i wiara powinny być wzbogacone miłością, o czym przypomina nam Chrystus.

Ewangelia opowiada o odwiedzinach Jezusa w domu faryzeusza Szymona. Gospodarz okazał się mało gościnny, nie wypełnił do końca swych obowiązków wobec Gościa i wątpił w Jego słowa. Natomiast kobieta grzeszna uwierzyła i, żałując za grzechy, namaściła stopy Jezusa. Rozpoczęła pełne pokoju Bożego nowe życie.

Kto twierdzi, że wierzy w Boga, nie może zachowywać się tak, jakby Go nie było. Bóg wie, że jesteśmy grzesznikami i dlatego Syna Jednorodzonego wydał na krzyż, aby mocą swojej ofiary oczyścił nas od grzechów. Łatwiej zauważyć grzech drugiego, trudniej swój. Dlatego Bóg nas mobilizuje, abyśmy obudzili się z letargu własnej doskonałości.

Podobnie jak faryzeusz, zaprośmy Jezusa w gościnę do naszego domu i pozwólmy, aby On kierował naszym życiem.

Ks. Jan Augustynowicz

 

 

Zobacz również: