Warszawa 24 kwietnia 2016 roku

fot. Radosław Rzepka