CBŚP zatrzymało kolejnych 11 osób w związku z aferą GetBack. Chodzi o wyprowadzanie pieniędzy z spółki za pomocą kilku powiązanych ze sobą fikcyjnych firm. Wśród zatrzymanych są aktor filmowy i teatralny Piotr A., oraz przyjaciel Edyty Górniak – biznesmen Bartosz B.

Według nieoficjalnych informacji, jednym z zatrzymanych jest przyjaciel Edyty Górniak, który pojawił się w jej otoczeniu po rozstaniu artystki z mężem Dariuszem Krupą. Wtedy pisaliśmy o jego rozległych kontaktach biznesowych i jego deklaracjach pomocy dla wokalistki – wówczas rozbitej rozwodem.

11 osób zatrzymanych to efekt kolejnej realizacji warszawskiego CBŚP, wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku forex. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotychczas śledczy ustalili już co najmniej 18 mln strat finansowych. W sprawie występuje już także 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Warszawie razem Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.

W połowie poprzedniego tygodnia policjanci z warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną przeprowadzili, w Warszawie i jej najbliższej okolicy, działania podczas których zatrzymali 11 osób. W ramach akcji funkcjonariusze wykonali szereg przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu, ale także poręczenia majątkowe na łączną kwotę ok 1 mln zł. Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok 233 tys. zł.

Łącznie w sprawie występuje już 45 podejrzanych. Ustalono, że szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą minimum 18 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 6 mln zł.

Policjanci wraz z prokuratorami szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy, która cały czas ma charakter rozwojowy.

CBŚP/ex

Zobacz również: