Konferencja prasowa na temat historii powstania i zburzenia przez Niemcy w 1939 r. Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności

Zarząd Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

serdecznie zaprasza na

konferencję prasową na temat historii powstania i zburzenia przez Niemcy w 1939 r. Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności

oraz podsumowującą 6 lat działalności Komitetu jego odbudowy. Razem będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Pomnik Wdzięczności Narodu Polskiego za odzyskaną niepodległość w 1918 nie został odbudowany do roku 2018, roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Konferencja odbędzie się

23 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Warszawie

w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ul. Foksal 3/5

W jej trakcie zostanie zaprezentowany przedwojenny fragment filmu o Poznaniu z kadrami przedstawiającymi Pomnik Wdzięczności, makieta odbudowywanego Pomnika oraz kamień węgielny poświęcony przez papieża Franciszka. W trakcie konferencji przedstawiciele Komitetu przekażą pamiątkowy medal kolejnym osobom zaangażowanym w realizację idei odbudowy Pomnika Wdzięczności . Medal ten otrzymają:

p. Antoni Macierewicz, b. Minister Obrony Narodowej

p. Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

p. Wojciech Fałkowski, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

p. Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

W konferencji będzie uczestniczył przewodniczący Komitetu prof. Stanisław Mikołajczak, jego wiceprzewodniczący – dr Tadeusz Zysk i dr Jolanta Hajdasz oraz p. Maciej Musiał, skarbnik, a także członkowie Komitetu, m.in. osoby, które pamiętają Pomnik istniejący przed wojną – p. Barbara Pulik i p. Andrzej Gabler.

Konferencja będzie transmitowana na www.pomnikwdziecznosci.pl

Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich serdecznie, nie tylko dziennikarzy!

Pomnik Wdzięczności to największy i najbardziej reprezentacyjny pomnik przedwojennego Poznania. Odsłonięto go w 1932 r. Był to także jeden z trzech najważniejszych Pomników polskich – symboli naszej niepodległości, obok Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wszystkie te pomniki zostały zburzone przez Niemców w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu – dwa pozostałe, poza Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu, zostały odbudowane. W 100- lecie odzyskania niepodległości i w roku 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego pragniemy przybliżyć mieszkańcom naszego kraju i regionu idee, jakie przyświecały budowniczym Pomnika – połączenie patriotyzmu i wiary katolickiej wyrażającej się we wdzięczności Bogu za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny. Chcemy także publicznie zapytać, dlaczego ten Pomnik do dnia dzisiejszego nie został odbudowany, dlaczego obecne władze miasta Poznania są tak bardzo przeciwne idei jego odtworzenia.

Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności jest stowarzyszeniem, które powstało w Poznaniu w 2012 r. Obecnie już od sześciu lat stara się, by Pomnik, który dla naszych przodków był symbolem patriotyzmu i wiary katolickiej, wrócił na ulice Poznania.

kontakt: Jolanta Hajdasz

j.hajdasz@post.pl

Konferencja odbędzie się w ramach cyklu imprez Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pn. „Maj na Foksal”