fot. Wikipedia

Jak podał The Jerusalem Post, przywódcy największych światowych wyznań chrześcijańskich zamykają Bazylikę Grobu Świętego w Jerozolimie. Powodem decyzji jest protest przeciwko podatkom, które na święte miejsce chce nałożyć Izrael.

Przywódcy kościołów rzymskokatolickich, prawosławnych, i ormiańskich kościołów apostolskich podjęli wczoraj decyzję o zamknięciu świątyni powstałej na miejscu pochówku Chrystusa z powodu posiedzenia izraelskiej komisji ministerialnej. Jej członkowie mieli przedyskutować projekt ustawy, która pozwoliłaby państwu wywłaszczać ziemię w Jerozolimie sprzedaną przez grekokatolików i kościoły rzymskokatolickie od 2010 roku.

Sprzeciw chrześcijan wzbudziły zwłaszcza plany nałożenia podatków od tych nieruchomości, które nie są miejscami kultu lub szkołami. Ich zdaniem doprowadzi to do upadku działalności charytatywnej.

Uważamy, że takie postanowienie jest sprzeczne z historyczną pozycją Kościołów w Świętym Mieście Jerozolimie i ich stosunkami z władzami świeckimi na przestrzeni dziejów” – głosi wspólny komunikat dostojników kościelnych z terenu Ziemi Świętej.

Burmistrz Jerozolimy uzasadnia pomysł długami, które wspólnoty chrześcijańskie powinny zwrócić miejskiej kasie. Zdaniem Nira Barkata kwota ta sięga 650 milionów szekli, czyli 150 milionów euro.

Zdaniem przedstawicieli trzech wyznań chrześcijańskich, obciążenie kościelnych nieruchomości, które nie są miejscami kultu ” doprowadzi do upadku działalność charytatywną i nakierowaną na przykład na cele społeczne”.

Chrześcijańscy duchowni zaapelowali o zachowanie dotychczasowego status quo.

Nad Bazyliką Grobu Pańskiego opiekę sprawują trzy wspólnoty: Kościół katolicki reprezentowany przez zakon franciszkanów, Prawosławny Patriarchat Jerozolimy oraz Apostolski Kościół Ormiański.

NS