Annie Loof, przywódca Partii Centrum, powiedział, że Szwecja i inne państwa członkowskie powinna uczestniczyć tylko w takiej  współpracy  z UE, którą  uważają za stosowną. Polityk dodała:  – Alternatywą może być to, że UE się rozpadnie.

Annie Loof powiedziała także: – Kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii i nowego długoterminowego budżetu po roku 2020, określi przyszłość Unii.

Natomiast Ann Linde,  szwedzka minister ds. stosunków europejskich,  powiedziała: – Chcemy, aby UE rozwijana się w taki sposób, aby wszystkich 27 członków miało możliwość powiedzenia tego, co myśli.

Minister finansów Magdalena Andersson, powiedziała natomiast, że ​​Szwecja ma „schizofreniczny stosunek do rozwoju UE”, zabiegając  o ściślejszą współpracę między krajami strefy euro, ale chcącą trzymać się z daleka od władzy.

savemysweden.com