Urząd do spraw cudzoziemców opublikował zaskakujące dane. Z raportu Urzędu do spraw cudzoziemców za 2017 rok wynika, że najwięcej wniosków spośród wszystkich nacji, które starają się w Polsce o ochronę — złożyli Rosjanie. W ubiegłym roku złożyli w polskim urzędzie 3,5 tysiąca wniosków — co stanowi 70 procent spośród wszystkich złożonych na przestrzeni 2017.

Na drugim miejscu byli oczywiście Ukraińcy 13 procent wniosków) oraz Tadżykowie (3 procent).

Osoby, które starają się o ochronę międzynarodową najpierw muszą zgłosić się do specjalnego organu Straży Granicznej. Zwykle połowę osób ubiegających się o nią stanowią dzieci i młodzież. Nieco ponad połowa cudzoziemców (57 proc.) złożyła wnioski po raz pierwszy. Jeden wniosek obejmował średnio 2 osoby, natomiast w przypadku obywateli Rosji — 3 osoby.

Polskie urzędy jednak nie są zbyt chętne, by rozpatrywać wnioski pozytywnie — ochronę przyznają mniej więcej co dziesiątemu chętnemu.

NS