Komisja Europejska zapowiedziała dalsze prawne kroki przeciwko Węgrom w związku z ich niedawną ustawą dotyczącą organizacji pozarządowych, finansowanych zza granicy.
Unia Europejska twierdzi, że rząd węgierski nie odniósł się w zadowalający sposób do „poważnych obaw” jakie mu w tej kwestii przedstawiono. Dlatego Komisja podejmuje działania wobec Węgier też zwiększa się postępowanie sądowe przeciwko rządowi węgierskiemu.
Węgierskie prawo nakłada na organizacje pozarządowe, które otrzymują finansowanie z zagranicy, obowiązek aby wpisały się do specjalnego rządowego rejestru i publicznie oznaczyły się jako „organizacje wspierane z zagranicy”.
Komisja twierdzi, że Węgry nie przestrzegają w ten sposób zasad wolnego przepływu kapitału w ramach Unii i „naruszają prawo do stowarzyszania się i prawo do ochrony życia prywatnego i danych osobowych zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej”.
Tymczasem Węgry mówią, że ich celem jest zwiększenie przejrzystości wśród organizacji pozarządowych otrzymujących fundusze zagraniczne. Victor Orban wielokrotnie krytykując węgierski Fundację Helsińską i inne organizacje pozarządowe, które otrzymują fundusze od George Sorosa, miliardera węgiersko-amerykańskiego.
Węgry mają teraz jeden miesiąc na spełnienie wymagań Komisji albo sprawa zostanie skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
ex

Zobacz również: