Chrześcijanie w czasie pobytu w niemieckich obozach dla uchodźców  doświadczają gwałtów seksualnych, przemocy i śmierci.  Setki chrześcijańskich uchodźców jest wykorzystywanych seksualnie i bitych przez muzułmanów.
 Najnowsze dane są – według chrześcijańskiej organizacji charytatywnej Open Doors – wierzchołkiem góry lodowej.  W okresie od lutego do września 2016 roku około 743 chrześcijan i 10 Jazydów padły ofiarą muzułmanów w centrach migracyjnych w Niemczech. To jednak nie jest pełna liczba takich zdarzeń, gdyż nie wszystkie z obawy przed zemstą islamistów są zgłaszane.
 Władze muszą zrobić więcej, aby chronić chrześcijan w obozach przed atakami  z rąk niektórych muzułmanów. – apeluje Open Doors.
W sprawozdaniu stwierdzono: „Udokumentowane przypadki potwierdzają, że sytuacja chrześcijańskich uchodźców w ośrodkach jest nadal nie do zniesienia. Jako mniejszość są dyskryminowani, bici i otrzymują groźby śmierci od muzułmańskich uchodźców, a częściowo takle ze strony personelu muzułmańskiego”.
Wśród 743 ataków, 42 procent stanowiły zagrożenia życia, 83 procent zostało ofiar było wielokrotnie napadanych, a 6 procent zostało zgwałconych.
Najwięcej ryzykują osoby, które przeszły z islamu na chrześcijaństwo. Gdyż zgodnie z Koranem zmiana wiary jest uważana za zbrodnię godną kary śmierci.
– Muzułmanie odkryli, że jestem chrześcijaninem, ponieważ czytałem Biblię. Dostałem od nich groźby śmierci. Chcieli, abym nawrócił się na islam albo mnie zabiją – mówi uchodźca z Iraku – Dyrektor obiektu powiedział, że jest bezbronny i nie może mnie chronić. Wtedy przeniosłem się do innego miejsca zamieszkania.
Z badań przeprowadzonych przez Open Doors wynika, że 80 procent chrześcijańskich uchodźców w Niemczech czuje się zagrożonych atakami, nadużyciami lub innymi formami prześladowania w centrach dla uchodźców.
Większość badanych uchodźców pochodzi z Iranu, Syrii i Afganistanu.
eps