Sprzedaż mieszkania po zmarłych rodzicach

Cztery lata temu zmarli moi rodzice. Zostawili po sobie mieszkanie. Nie było żadnego testamentu. Ja i moje siostry chcemy je teraz sprzedać. Czy musimy przeprowadzać postępowanie spadkowe i dział spadku, czy możemy sprzedać je od razu?

Katarzyna G.

Sprzedaż mieszkania możliwa będzie dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po zmarłych rodzicach. W tym celu należy złożyć do sądu spadku (tj. sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawców) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Do wniosku należy dołączyć akty zgonu spadkodawców, akty stanu cywilnego uczestników postępowania (w tym wypadku wszystkich powołanych do spadku na mocy ustawy), odpisy wniosku dla każdego z uczestników. Wniosek taki należy również opłacić.

Alternatywą dla postępowania sądowego może być przeprowadzenie procedury spadkowej przed notariuszem. Jest to opcja zdecydowanie szybsza, co w opisanych okolicznościach może mieć dla Pani duże znaczenie. Po zakończeniu postępowania sądowego w przedmiocie nabycia spadku lub sporządzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o ile wszyscy spadkobiercy są zgodni, co do sprzedaży nieruchomości na uzgodnionych warunkach, można dokonać jej zbycia. Sprzedaż nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Jeżeli jednak jako spadkobierczynie nie dojdziecie Panie do porozumienia w kwestii sprzedaży mieszkania, wtedy konieczne będzie przeprowadzenie działu spadku po zmarłych rodzicach.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
Warszawa
kom.500-020-048