Tylko do 31 października można zgłaszać prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i ochronie konsumentów na konkurs UOKiK. Na zwycięzców czekają m.in. nagrody pieniężne oraz praktyki w centrali lub delegaturze Urzędu.

Nadsyłać można prace obronione w terminie od 16 października 2015 r. do 15 października 2016 r. UOKiK czeka na nie tylko do 31 października 2016 r. do godz. 1615 (decyduje data wpływu).

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają kolejno 5 tys., 2 tys. i 1 tys. złotych. Laureaci pierwszego miejsca mogą także odbyć płatne, trzymiesięczne praktyki absolwenckie w centrali lub w jednej z delegatur UOKiK – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub we Wrocławiu. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub umieszczone na stronie internetowej UOKiK.

Przy wyłanianiu laureatów Kapituła konkursowa bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

Aby zgłosić pracę na konkurs należy wypełnić formularz i załączyć jeden egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni potwierdzające termin obrony i temat pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2017 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminach i wzorach dokumentów umieszczonych na stronie Urzędu ( https://uokik.gov.pl/konkurs_dla_studentow.php ).

Źródło informacji: UOKiK