Tłumy wiernych z całego kraju przybyły do Niepokalanowa w ubiegłą sobotę (8 października). Powodem było spotkanie o nazwie Maksymilianalia. W pierwszej edycji zjazdu środowisk kolbiańskich udział wzięli także członkowie rządu – Konstaty Radziwiłł, minister zdrowia oraz Maciej Małecki, wiceminister skarbu państwa.

Główne uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w niepokalanowskim Sanktuarium, pod przewodnictwem ks. bp Rafała Markowskiego.

Przybywamy tutaj do Niepokalanowa, w 75. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, by oddać mu cześć, aby jednocześnie korzystając z jego pośrednictwa polecić miłosiernemu Bogu to wszystko, co stanowi nasze życie – mówił w kazaniu biskup, skupiając się również na Miłosierdziu Bożym, którego orędownikiem jest Papież Franciszek.

Wzór dla wszystkich

 Spotkanie w Niepokalanowie stanowiło integrację środowisk, których Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Do Bazyliki przyjechali delegaci ze wszystkich zakątków Polski.  Przybyli do Niepokalanowa m.in.: honorowi dawcy krwi, elektrycy, energetycy, elektronicy, rodziny uzależnionych od narkotyków, dziennikarze, osoby więzione, ruch Pro-Life, krótkofalowcy, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nie zabrakło przedstawicieli miast: Pabianic, Zduńskiej Woli oraz  miejscowości Harmęże, diecezji: bielsko-żywieckiej, elbląskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach, parafii i świątyń pw. św. Maksymiliana, środowiska kolbiańskie. Tego dnia byli tu wszyscy, którym bliski jest św. o. Kolbe. Wnętrze Bazyliki wypełniły poczty sztandarowe wymienionych organizacji.

Wyrażam wielką radość, że mam zaszczyt spotkać się ze środowiskami kolbiańskimi. Pan Bóg dał nam żyć w czasach, w których nie musimy oddawać życia za naszą wiarę i naszą Ojczyznę. Jednak niech przykład świętego Maksymiliana, który całe życie poświęcił wierze katolickiej, niepokalanej Maryi i Ojczyźnie, będzie dla nas natchnieniem i przykładem do codziennej pracy dla Polski – mówił wiceminister Maciej Małecki. Wcześniej odczytał list od premier Beaty Szydło, którą reprezentował.

Podarowali życie

Odczytano także list przekazany od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Swoją osobistą refleksją podzielił się Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, który przyznał, że kiedy wracał z wakacyjnego urlopu, chciał oddać krew w ośrodku w Mławie. Wówczas napotkał na zamknięte drzwi tamtejszego punktu. Jednak dzięki temu miał możliwość podzielić się najcenniejszym darem życia tu, w Niepokalanowie. Minister był jednym z pierwszych pacjentów akcji honorowej zbiórki krwi, którą wespół z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizował podczas sobotniego wydarzenia  sochaczewski klub HDK.

W uroczystościach udział brali także m.in. Andrzej Kierzkowski – przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie, Marek Olechowski – wójt gminy Teresin, Stanisław Kracik – prezes PCK, Tomasz Ogrodnik – prezes Stowarzyszenia HDK RP, Jan Biegański – prezes klubu HDK Ziemi Sochaczewskiej, władze duchowne i samorządowe różnego szczebla, policjanci strażacy, społeczność szkolna. Mszę św. uświetniła muzycznie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie (podkarpackie).

Zjazd otworzyła prezentacja i zwiedzanie wystawy pamiątek związanych ze św. Maksymilianem Kolbe w sali Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas nabożeństwa dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej od polskich Honorowych Dawców Krwi. W godzinach popołudniowych miała miejsce konferencja pod hasłem „Pielgrzymowanie z Patronem św. Maksymilianem Marią Kolbem”, podczas której wygłoszono referat – „Krew w zagadnieniu medycznym, teologicznym, obronnym oraz społeczno-charytatywnym”.

Marcin Odolczyk

Fot. Marcin Odolczyk

 

Zobacz również: