„Tak” dla wprowadzenia jednolitych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od maja 2018 r. każdemu obywatelowi Unii Europejskiej będzie przysługiwało prawo zarówno do łatwiejszego dostępu do gromadzonych o nim danych, jak i do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zmienią się również zasady przechowywania danych. Przepisy będą obowiązywały nie tylko instytucje publiczne, lecz także wszystkie firmy.

Reforma wprowadzi szereg zmian, które wzmocnią prawa internautów. Zyskają oni między innymi prawo dostępu do informacji o tym, kto i w jakim celu zbiera o nich dane. Będą mogli też nakazywać usunięcie tych danych z baz firm, jeśli przechowywanie ich okaże się bezzasadne.

Rzecznicy ochrony danych osobowych będą nakładać na przedsiębiorców nieprzestrzegających przepisów sankcje. „Kary te będą wynosiły do 20 mln euro lub aż do 4% rocznego światowego obrotu” – mówi w wywiadzie dla serwisu infoWire.pl Marcin Zadrożny z Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

Istotną zmianą będzie również ograniczenie „profilowania” nas w sieci. „Będziemy musieli być informowani przez administratorów danych, że będą one wykorzystywane do określania naszych upodobań i zachowań, aby można było oferować nam usługi czy produkty bardziej do nas dostosowane” – zauważa rozmówca.