Projekt likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa trafi do Sejmu w ciągu dwóch tygodni – zapowiedziała premier Beata Szydło na czwartkowej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister Dawid Jackiewicz przygotował resort do formalnej likwidacji, w związku z tym Premier poinformowała o decyzji o odwołaniu Dawida Jackiewicza z funkcji ministra skarbu państwa. Ostatni etap likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorować będzie minister Henryk Kowalczyk.

Likwidacja ministerstwa skarbu do końca 2016 r.

Jednym z podstawowych założeń programu wyborczego PiS była inna struktura i organizacja ministerstw zajmujących się nadzorem nad Skarbem Państwa – mówiła na czwartkowej konferencji prasowej premier Beata Szydło. Dodała przy tym, że jej rządowi zależy na tym, by nadzór nad spółkami państwa był jak najsprawniejszy, transparentny oraz by wszystkie patologie, które przez lata w nich narastały, skończyły się.

W ramach zmian realizowanych przez rząd Beaty Szydło powstały resorty energii, rozwoju, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury i budownictwa. Przejęły one część funkcji Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), które miało zostać zlikwidowane. Nowe resorty nadzorujące zasoby spółek Skarbu Państwa realizują także ambitne cele, które stymulują rozwój polskiej gospodarki.

Dymisja ministra skarbu Dawida Jackiewicza

Premier przypomniała, że 26 lipca rząd przyjął uchwałę o likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. W uchwale data 15 września została określona, jako ten dzień, w którym minister skarbu państwa zakończy proces przygotowania resortu skarbu do formalnej likwidacji. Dzisiaj jest właśnie 15 września. Pan minister Dawid Jackiewicz wywiązał się ze swojego zadania i zobowiązania, które podjął i przedstawił zarówno koncepcję, jak i przedstawił rozwiązania legislacyjne. Teraz Rada Ministrów będzie prowadziła proces legislacyjny. W ciągu najbliższych dwóch tygodni projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu – zapowiedziała premier.

Decyzją szefowej rządu minister Dawid Jackiewicz został odwołany z funkcji ministra skarbu państwa. Jednocześnie premier poinformowała, że likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa będzie nadzorował przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

Premier poinformowała, że założeniem uchwały rządu jest zakończenie procesu likwidacji MSP końca tego roku, a do końca pierwszego kwartału roku 2017 przekazanie kompetencji nowemu podmiotowi, który będzie nadzorował spółki Skarbu Państwa i pełnił rolę nadzoru właścicielskiego.

źródło: KPRM/ P. Tracz