Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji gospodarzem 24. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem (EASM)

Warszawska Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (SGTiR) będzie gospodarzem tegorocznej konferencji EASM, która odbędzie się w dniach 7-10 września w Warszawie. Wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem jest największym tego typu przedsięwzięciem w Europie.

Konferencja EASM (European Association for Sport Management) jest pierwszym tego typu spotkaniem organizowanym w Polsce i drugim w Europie Wschodniej – parę lat temu szlaki przetarła czeska Praga. Rokroczne spotkania EASM są doskonałą możliwością do poznania innych osób zainteresowanych zarządzaniem w sporcie oraz pracujących w tej branży, ale także sposobnością do poszerzenia swojej wiedzy oraz wymiany myśli i doświadczeń zarówno wśród ekspertów, jak i studentów zajmujących się tą tematyką.

Podczas konferencji wystąpią znane osobistości związane z obszarem zarządzania sportem, m.in. prof. dr Christoph Breuer (zajmujący się systemami sportowymi oraz wartością sportu), Jens Sejer Andersen (specjalizujący się w korupcji w sporcie oraz w tematyce nielegalnego dopingu) oraz prof. David Shilbury (propagator zarządzania w sporcie w Australii i Nowej Zelandii). Oprócz wystąpień plenarnych, uczestnicy będą mogli również wziąć udział w sesjach panelowych oraz warsztatach.

Konferencje takie, jak te organizowane przez EASM są szczególnie ważne w dzisiejszym świecie. Często dostrzegamy potrzebę efektywnego zarządzania organizacjami, ale nie zawsze myślimy w ten sposób o sporcie. Drużyna, tak samo jak firma, potrzebuje dobrego menadżera, który zajmie się planowaniem i organizacją. Dzięki temu sportowcy mogą się skupić w pełni na treningach i zawodach, trenerzy na sportowcach, a menadżerowie na innych bieżących kwestiach. Podział kompetencji w każdej dziedzinie jest niezwykle ważny i pomaga w optymalizacji działań. – komentuje Jolanta Żyśko, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji oraz Członek Zarządu stowarzyszenia EASM.

Konferencję EASM poprzedzać będzie seminarium studenckie, w trakcie którego studenci zarządzania sportem z różnych krajów starają się rozwiązać praktyczny problem z obszaru zarządzania. W tym roku zagadnieniem, którym się zajmą jest strategia rozwoju i zarządzanie Orlikami. Problem jest bardzo aktualny, gdyż obecnie brakuje podobnej wizji. Ponad 50 studentów będzie się zastanawiać między innymi nad tym, jak podnieść atrakcyjność oferty Orlików, włączyć mniej aktywne grupy w działania promocyjne czy wypracować system zatrudnienia Animatorów.

Wydarzeniem poprzedzającym konferencję będzie także seminarium dla studentów studiów doktoranckich, podczas którego odbędzie się networking. Uczestnicy wydarzenia będą mogli indywidualnie porozmawiać z międzynarodowymi specjalistami różnych dziedzin, którzy podczas konferencji będą pełnić funkcję tutorów. Podczas spotkania odbędą się także warsztaty, dotyczące m.in.: marketingu w sporcie, korupcji w sporcie oraz CSR w sporcie.

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji jest niepubliczną szkołą wyższą należącą do Grupy Uczelni Vistula. Nasza oferta dydaktyczna jest systematycznie poszerzana o nowe przedmioty, które odpowiadają bieżącym trendom w nauczaniu nie tylko w aspekcie turystyki i rekreacji, ale także sportu. – mówi Jolanta Żyśko – Chcemy promować innowacyjność oraz międzynarodową i międzykulturową wymianę doświadczeń, by dawać naszym studentom jak najlepszą perspektywę rozwoju i odnalezienia się na rynku pracy – podkreśla.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie http://easm2016.com/.