W Holandii może być przeprowadzone referendum w sprawie członkostwa kraju w Unii Europejskiej – odpowiednio do Brexitu. Taki projekt przygotowuje trzecia partia w kraju – Partia Wolności – oświadczył jej lider Geert Wilders.

Według niego kwestię referendum w sprawie przynależności kraju do Unii Europejskiej koniecznie trzeba rozstrzygnąć jak najprędzej, gdyż skłaniają do tego wydarzenia z ostatnich miesięcy. Geert Wilders wyjaśnia, że odtworzenie kontaktów z Rosją jest priorytetowym kierunkiem dla takiego tradycyjnie handlowego kraju, jakim jest Holandia.

Holandia z kolei nie może znieść sankcji przeciwko Rosji i wznowić wymiany handlowej z nią, ponieważ to Bruksela dyktuje, z kim Amsterdam powinien utrzymywać relacje gospodarcze i polityczne. Nawet w przypadku podjęcia przez parlament decyzji w sprawie zniesienia sankcji nie można ich odwołać — wewnątrz Unii Europejskiej obowiązuje zasada nadrzędności prawa unijnego nad narodowymi systemami prawnymi.

Geert Wilders podkreślił, że odwołanie antyrosyjskich sankcji stanowi w aktualnej sytuacji „nieodzowny warunek naszej pomyślnej przyszłości”, gdyż kraj będzie gospodarczo silniejszy dzięki kontaktom handlowym z Rosją. „Bruksela podejmuje decyzję na gruncie jedynie interesów własnych, nie szanując bynajmniej postawy ludzi” — powiedział polityk.

Drugim ważnym powodem do przeprowadzenia w jak najkrótszym czasie referendum na temat prawdopodobieństwa wystąpienia z Unii Europejskiej jest problem migrantów.

„Największym zagrożeniem jest obecnie niekontrolowany potok migrantów, którzy omijają kilka bezpiecznych przecież krajów, aby przedostać się do Holandii” — powiedział lider partii i podkreślił, że migranci jadą do Holandii po zasiłki socjalne, a razem z nimi na teren kraju przenikają terroryści.