Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła najniższy poziom od 25 lat i w lipcu wyniosła 8,6%.

W porównaniu z 2015 rokiem liczba bezrobotnych pod koniec lipca była niższa o 223,7 tys. osób – to spadek o 14,1%.

Niższy poziom bezrobocia odnotowano w całej Polsce. Największy spadek stwierdzono w województwach pomorskim i  warmińsko-mazurskim, a więc tam, gdzie od wielu lat bezrobocie jest najwyższe. Najniższa stopa bezrobocia – na poziomie 5,3% – utrzymuje się w województwie wielkopolskim.

Więcej informacji na stronie MRPiPS