Dzięki projektowi „Zapisy Terroru” powstanie największy w Europie zbiór zeznań ludności cywilnej, odnoszący się do okupacji niemieckiej i sowieckiej. Polskie doświadczenie konfrontacji z dwoma totalitaryzmami może stać się wreszcie częścią pamięci świata.

Kluczowym projektem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, którego premiera odbyła się 4 sierpnia, jest internetowa baza zapisyterroru.pl. Gromadzone są w niej zeznania świadków składane przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.

Podsekretarz stanu w MKiDN, a zarazem inicjatorka Ośrodka, dr hab. Magdalena Gawin podkreśliła, że jednym z głównych zadań instytucji jest upowszechnianie wiedzy o polskiej historii za granicą. „Dzięki tłumaczeniom na język angielski zeznania trafią wkrótce do obiegu międzynarodowego. Dotrą do większości uniwersytetów i katedr zajmujących się XX-wieczną historią” – powiedziała wiceminister. Chodzi także o przełamanie bariery anonimowości, aby o okupacji w Polsce mówić głosem konkretnych ludzi – ofiar totalitaryzmu. Ośrodek podejmuje ponadto starania o włączenie zeznań do programu UNESCO „Pamięć świata”.

„W 72. rocznicę ludobójstwa na Woli publikujemy pierwsze 500 świadectw z Warszawy – powiedziała p. o. dyrektora Ośrodka Anna Gutkowska. – Na tym jednak nie kończymy. Zależy nam na udostępnieniu zeznań z całej Polski. W przyszłości uzupełnimy repozytorium o świadectwa zbrodni komunistycznych” – dodała.

Mechanizmy działania bazy objaśniał Tomasz Stefanek: „Każdy może wpisać w wyszukiwarkę nazwiska przodków lub nazwę ulicy, aby poznać historie z czasu okupacji”.

Wicedyrektor ds. Programowych dr Wojciech Kozłowski mówił, że to najwyższy czas, aby oddać głos ludności cywilnej. „Chcemy pokazać osobiste historie, ożywić pamięć rodzinną i lokalną oraz zainteresować świadectwami ludzi kultury, aby w oparciu o nie powstawały filmy, sztuki i powieści. Już niedługo uzupełnimy zeznania o prywatne zdjęcia i listy”.

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego jest instytucją kultury powołaną do życia w 2016 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego głównym celem jest popularyzacja polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w kraju i za granicą.

Źródło informacji: OBNT im. Witolda Pileckiego