Fot. projekt ołtarza Drapikowski Studio
W Niepokalanowie powstaje Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Stanie się częścią Światowego Centrum Modlitwy o Pokój. Spośród wszystkich krajów świata, tylko w 12 miejscach powstaną Kaplice Pokoju – „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, które pomimo odległości i różnic czasowych, utworzą Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. Pod opieką Matki Bożej, trwać będzie w nich wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Na liście znalazła się Polska, a na miejsce utworzenia Kaplicy Pokoju wybrano Niepokalanów. Jak do tego doszło?

Idea utworzenia w Bazylice w Niepokalanowie, kaplicy, w której trwałaby wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu była od wielu lat pragnieniem, ale też wielką potrzebą duchową oo. Franciszkanów, lokalnej wspólnoty parafialnej i pielgrzymów, licznie odwiedzających to szczególne miejsce. To pragnienie urzeczywistniło się dopiero w 2017 roku.
– Początkowo sądziliśmy, że kaplica służyć będzie lokalnej społeczności i pielgrzymom. Jednak wydarzyło się coś niezwykłego, co odczytujemy jako znak szczególnej ingerencji Boga. Utworzenie kaplicy adoracji wymagało przebudowy Bazyliki. Zwróciłem się do naszego klasztornego archiwum z prośbą o zdjęcia, które dokumentowały, jak budowana była wcześniej nasza świątynia. Oprócz zdjęć, otrzymałem również list św. Maksymiliana Kolbe, który z misji w Japonii, w 1934 roku, pisał, jak wyobraża sobie bazylikę w Niepokalanowie i ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu. Chociaż ten list był wcześniej wydany w oficjalnych Pismach o. Maksymiliana, nie znałem jego treści. Byłem zdumiony faktem, że nasz projekt kaplicy pokrywał się z wizją św. Maksymiliana Kolbe! – mówi o. Andrzej Sąsiadek OFMConv proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie.
Projekt Kaplicy Adoracji w Niepokalanowie został przygotowany w pracowni Drapikowski Studio, gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Ołtarz Adoracji do kaplicy wykonany będzie ze złota, srebra
i kryształu. Punktem centralnym ołtarza będzie naturalnej wielkości, wykonana ze srebra postać Maryi z otwartymi w geście zaproszenia dłońmi. Eucharystyczny Chrystus (Monstrancja) znajdzie się pod sercem Maryi, w dużej 20 cm rozświetlonej Hostii, ukazanej spod rozchylonych szat Niepokalanej. Postać Maryi otaczać będzie wieniec ze srebrnych lilii. Lilie odzwierciedlone będą także w kolejnych warstwach kryształu. Podświetlone od spodu lilie, razem ze słonecznymi promieniami rozchodzącymi się wokół Maryi, tworzyć będą świetlistą, niemal niematerialną poświatę, podobną do tej, w której ukazała się Maryja, podczas objawień w Lourdes, Guadelupe i Fatimie. Na jednej z warstw kryształu znajdzie się 12 szlifowanych kamieni, symbolizujących 12 gwiazd z apokaliptycznej wizji św. Jana, które także znajdują swe odzwierciedlenie na Cudownym Medaliku z Niepokalanowa.
To niesamowite, ale wychodzi na to, że naszym projektem spełniamy pragnienie św. Maksymiliana Kolbe sprzed blisko 100 lat! – dodaje o. Andrzej Sąsiadek.
Nieoczekiwanie, w listopadzie 2017 roku, Stowarzyszenie Regina della Pace, zwróciło się do wspólnoty klasztornej i parafialnej, z prośbą, aby w Bazylice niepokalanowskiej utworzyć Światowe Centrum Modlitwy o Pokój.
Communita Regina della Pace, realizując duchowy testament św. Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu nieustannie wskazywał na znaczenie i potrzebę modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym, w 2008 roku podjęła dzieło stworzenia na świecie 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, tzw. 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, w których znajdować się będą kaplice modlitwy o pokój. Kaplice Pokoju powstają na wszystkich kontynentach, aby w ramach idei propagowania pokoju i pojednania między ludźmi, stworzyć Światowe Centrum Modlitwy o Pokój i łańcuchem modlitwy objąć całą ziemię.

-To był kolejny znak z nieba, że Kaplica Adoracji w Niepokalanowie powinna powstać i że będzie to miejsce wyjątkowe. Miejsce, stanie się Centrum Modlitwy o Pokój i pojednanie między ludźmi. Nie tylko o pokój na świecie, ale też o pokój w nas samych, w naszych rodzinach, w Ojczyźnie. – podkreśla o. Andrzej Sąsiadek.
Dotychczas powstało 6 Kaplic Pokoju: Betlejem w Izraelu, Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Oziornoje w Kazachstanie, Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Namyang w Korei Południowej i Kibeho w Rwandzie. Siódma Kaplica Pokoju ma powstać w Dagupan na Filipinach. Każdy z ołtarzy do Kaplic Pokoju błogosławiony jest przez Ojca Świętego.

Polska Kaplica Pokoju w Niepokalanowie będzie ósmą Gwiazdą. Niepokalanów wybrano, ponieważ jest miejscem naznaczonym obecnością św. Maksymiliana Kolbe, który w czasie II wojny światowej, złożył swoje życie w ofierze miłości i pokoju za drugiego człowieka, wcześniej zawierzając je bezgranicznie Maryi Niepokalanej.
Konsekracja Kaplicy Pokoju w Niepokalanowie planowana jest na 1 września br. Data jest znamienna – trudno o bardziej wyraziste nawiązanie do potrzeby nieustającej modlitwy w intencji pokoju, niż kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. W 2018 roku, przypada także stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Patronat na inicjatywą utworzenia Kaplicy Pokoju w Niepokalanowie objęli dotychczas: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Ojciec Wiesław Pyzio, Prowincjał Ojców Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce oraz Ojciec Grzegorz Maria Szymanik, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie.
Patronatu medialnego udzieliły: Rycerz Niepokalanej, Radio Niepokalanów i Express Sochaczewski.
JAK MOŻNA WESPRZEĆ BUDOWĘ KAPLICY POKOJU W NIEPOKALANOWIE
Tworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu o tak dużym znaczeniu, to bardzo złożone przedsięwzięcie, zarówno na poziomie duchowym, jak i finansowym. Bazylika w Niepokalanowie, wybudowana w latach 1948-1954, nie była poddawana pracom modernizacyjnym na szeroką skalę.
Aby wybudować Kaplicę Adoracji, niezbędnych jest szereg prac budowlanych, których koszt przekracza możliwości oo. Franciszkanów i miejscowej wspólnoty parafialnej.
Aby ukończyć to wyjątkowe dzieło, potrzebne jest i wsparcie modlitewne, i materialne – Kaplica będzie w całości dziełem sfinansowanym w ramach składki społecznej.
WSPARCIE MODLITEWNE
Ojcowie franciszkanie zawierzają dzieło stworzenia Kaplicy Pokoju Bogu i proszą o wsparcie modlitewne. Zachęcają, aby w tej intencji odmawiać różaniec, podejmować wyrzeczenia, ofiarować cierpienia.
W klasztorze w Niepokalanowie od 1 grudnia rozpoczęła się 9-miesięczna nowenna – codziennie jest sprawowana Msza św. w intencji budowy Kaplicy, wszystkich zaangażowanych w to dzieło, jak i darczyńców, którzy udzielili wsparcia materialnego.
WSPARCIE MATERIALNE
Materialnego wsparcia dla budowy Kaplicy Pokoju w Niepokalanowie można udzielić poprzez:
Wsparcie finansowe na platformie crowdfundingowej „Pomagamy.im” – do 12 kwietnia br. można w prosty i szybki sposób dokonać wpłat na platformie crowdfundingowej „Pomagamy.im” – https://pomagamy.im/kaplicapokoju
Udzielając wsparcia finansowego poprzez „Pomagamy.im”, darczyńcy mogą otrzymać Cudowny Medalik z Niepokalanowa z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny, zaproszenie na uroczystość konsekracji Kaplicy Pokoju, mogą przekazać swoje intencje modlitewne, które zostaną umieszczone w specjalnej tubie i zamurowane pod stopami Maryi w ołtarzu Kaplicy. W ich intencji będzie odprawiona także główna Msza Św. w dniu 15 sierpnia 2018 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Bezpośrednie wpłaty na konto bankowe – wpłat można dokonywać na specjalnie wydzielone subkonto parafii, którym administruje o. Proboszcz Andrzej Sąsiadek:
Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie
  1. O. M. Kolbego 5
96 – 515 Teresin
97 9284 0005 0009 8342 2000 0040
Tytuł wpłaty: Kaplica Adoracji, imię i nazwisko oraz adres darczyńcy.
W opisie przelewu można wpisywać intencje modlitewne, które zostaną złożone w tubie, oraz adres mailowy, na który zostanie przesłane imienne podziękowanie.
Darowizna materialna – środki na budowę Kaplicy Pokoju można przekazywać w postaci rzeczowej – przedmiotów ze srebra i złota, które zostaną przetopione na kruszec i wykorzystane do budowy ołtarza. Każdy taki przesłany przedmiot będzie omadlany w trakcie przetapiania, w intencji wskazanej przez darczyńcę. Darowiznę można przekazać/przesyłać na adres: