W tym tygodniu Płocka Wspólnota Wiernych Tradycji Łacińskiej organizuje dwie uroczyste Msze trydenckie z chorałem gregoriańskim.
W najbliższy piątek, 25 listopada zapraszamy o 18:30 do katedry  na tradycyjne requiem, które odprawi ks. Sławomir Grzela z Mławy – tegoroczny neoprezbiter.
Z kolei już dzień później, w sobotę 26 listopada o 19:00 zapraszamy  do fary, również na trydencką mszę żałobną, którą w intencji zmarłych w ostatnim roku płocczan odprawi ks. dr Wojciech Kućko – pracownik Kurii Diecezjalnej i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego.
Obu Mszom będzie towarzyszył śpiew pradawnego chorału gregoriańskiego.
W końcówce listopada, tuż przed Adwentem, zapraszamy  do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

1
Requiem to żałobna Msza święta. Jej nazwa pochodzi od początkowych
słów liturgii: „Requiem aeternam dona eis Domine”  (Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie). Jest to Msza za zmarłych,  odprawiana według specjalnych przepisów obrzędowych.  W katedrze będzie np. wystawiony katafalk. W naszym mieście, od 2012 r., rokrocznie w listopadzie requiem gromadzi  w świątyni nie tylko chrześcijan, ale również melomanów, którzy pragną posłuchać chorału w wykonaniu płockiej scholi gregoriańskiej pod dyrekcją Kennetha Robinsona.