Ściany zewnętrzne budynku powinny stanowić barierę, chroniącą mieszkańców przed zimnem, hałasem i wszelkimi zjawiskami atmosferycznymi. Niestety zdarza się, że skuteczność tej ochrony zostaje zaburzona poprzez powstawanie mostków termicznych, powodujących utratę ciepła. Rozwiązaniem tego problemu może być wznoszenie ich na tzw. cienką spoinę. Na czym polega ta technika i jak ją stosować w praktyce wyjaśnia Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa budowlanego, a także zwiększająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawiają, że rośnie popularność domów energooszczędnych i pasywnych. Obiekty, które można określić tym mianem, muszą charakteryzować się niewielkim zużyciem energii, dlatego też wyjątkowo istotne jest wyeliminowanie w nich niepotrzebnych strat ciepła. W praktyce oznacza to wybór najwyższej klasy materiałów budowlanych i wykończeniowych, a także zachowanie należytej dokładności wykonawstwa i zastosowanie właściwych rozwiązań konstrukcyjnych podczas wznoszenia budynków. Z uwagi na fakt, że ucieczka ciepła z wnętrza domu najczęściej odbywa się poprzez przegrody zewnętrzne, to właśnie ściany stanowią punkt, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas stawiania obiektów energooszczędnych. „Jednym ze skuteczniejszych sposobów na wyeliminowanie mostków termicznych w ścianach zewnętrznych jest murowanie ich na tzw. cienką spoinę. Taka technologia łączenia elementów zakłada stosowanie jedynie niewielkiej ilości zaprawy, w celu jak najdokładniejszego spasowania ze sobą poszczególnych elementów: cegieł lub bloczków silikatowych. Dzięki temu procentowy udział zaprawy w ścianie jest bardzo mały, a przez cienkie łączenia o grubości o 0,5 do 3 mm ciepło przenika jedynie w minimalnym stopniu”, wyjaśnia Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY. Decydując się na ściany murowane na cienką spoinę warto pamiętać, że olbrzymie znaczenie dla trwałości i jakości konstrukcji ma nie tylko zakup dobrej jakości zaprawy, ale także dobór odpowiednich materiałów ściennych. Muszą one cechować się dużą dokładnością i powtarzalnością wymiarów, aby można było precyzyjnie je do siebie dopasować. Przykładem takich materiałów są np. bloczki silikatowe.

Murowanie krok po kroku

Wznoszenie ścian na tzw. cienką spoinę zyskało miano sposobu prostego i szybkiego. Dla doświadczonej ekipy budowlanej metoda ta jest rzeczywiście dużo efektywniejsza niż murowanie tradycyjne, ponieważ mała ilość zaprawy skraca czas wznoszenia ściany i ułatwia poziomowanie poszczególnych elementów. Jak jednak budować na cienką spoinę, by przegroda była maksymalnie szczelna i uniemożliwiła ucieczkę ciepła z wnętrza domu? „W przypadku przegród na cienkiej spoinie ogromne znaczenie ma właściwe wykonanie pierwszej warstwy. Dokładne wytyczenie osi ściany i stabilne osadzenie bloczków na zaprawie cementowej bezpośrednio wpływa na trwałość konstrukcji, dlatego też temu etapowi prac należy poświęcić dużo uwagi”, mówi Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY. „Duże znaczenie dla jakości ściany i wykonanego łączenia ma prawidłowe przygotowanie zaprawy. Producent zawsze umieszcza na opakowaniu odpowiednie wskazówki, do których należy ściśle się stosować. Warto pamiętać, że podczas wyrabiania mieszanki przydatne jest wiadro z podziałką, a sam proces mieszania powinien odbywać się z wykorzystaniem wiertarki z regulacją obrotów oraz mieszadła uniemożliwiającego napowietrzanie zaprawy. W efekcie powinno się otrzymać zaprawę o konsystencji gęstej śmietany – dodaje ekspert Grupy SILIKATY. Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw bezwzględnie należy sprawdzić, czy górna powierzchnia warstwy wyrównawczej jest idealnie płaska i pozioma, wszelkie ewentualne nierówności trzeba usunąć. Warto również przy użyciu zmiotki oczyścić z pyłu i kurzu przygotowane bloczki oraz górną powierzchnię każdej kolejnej warstwy. W sytuacji, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura i niska wilgotność, powierzchnie wsporne należy dodatkowo zwilżyć wodą. „Kiedy zakończone zostaną wszystkie prace wstępne, a zaprawa będzie prawidłowo wyrobiona, można przystąpić do nakładania zaprawy. Warto wiedzieć, że zaprawę można nakładać na dwa sposoby. Na krótkich powierzchniach zaleca się stosowanie kielni do zapraw cienkowarstwowych, natomiast na odcinkach długich i prostych można zastosować skrzynkę – dozownik do zaprawy. W obu przypadkach, aby uniknąć jej zbyt szybkiego wysychania, nie należy rozkładać zaprawy cienkowarstwowej na odcinku dłuższym niż 4 m”, mówi Joanna Nowaczyk z Grupy SILIKATY. Kolejnym ważnym punktem na drodze do szczelnej ściany jest wypełnienie zaprawą spoin pionowych pomiędzy gładkimi powierzchniami bloczków (spoiny pionowej nie trzeba wypełniać przy bloczkach o geometrii pióro-wpust). Istotne jest również, aby ułożony element stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym, a kolejne warstwy muru kontrolować za pomocą poziomicy. Dzięki takim zabiegom ściana będzie równa, trwała i solidnie osadzona. „Narożniki budynku to miejsca, w których bardzo często powstają mostki termiczne. Zwykle przyczyną ich powstania jest niezgodne ze sztuką budowalną połączenie ze sobą dwóch ścian, np. murowanie na początku prac samych narożników. Prawidłowa technologia wznoszenia ścian na cienką spoinę zakłada, że murarz ustawia bloczki narożne, koniecznie zaczynając od ustawiania bloczka połówkowego, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie, jak w przypadku pierwszej warstwy, uzupełnia bloki. Systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych i prawidłowe łączenie bloczków w warstwie to podstawowa zasada budowania szczelnych i stabilnych przegród – nie tylko tych w domach pasywnych czy energooszczędnych”, tłumaczy Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

 

 

Zobacz również: