Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.

Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:

– demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;

– zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;

– zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;

– brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

– pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;

– akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,

– nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.

Jednocześnie przygotowywane są procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.

Postulaty ZNP to:

– wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,

– zwiększenie nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

źródło: ZNP