Stacja Muzeum w Warszawie i Filia – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt.: Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej w turystyce.

Inspiracją do organizacji konferencji jest piękno krajobrazu, w którym porusza się muzealny pociąg Retro podczas pokonywania trasy z Sochaczewa do Wilcz Tułowskich i Tułowic. Tor biegnie, porośniętą bujną roślinnością, doliną Bzury, przecina rzekę Utratę i rzeczkę Łasicę. Po godzinie pociąg dojeżdża do samego Kampinoskiego Parku Narodowego, stanowiącego unikat w skali Europy. Bogactwo wyjątkowej flory i fauny czyni z podróży zabytkowym pociągiem wyjątkowe przeżycie, o dużej wartości poznawczej i walorach estetycznych. Z tego powodu nasza placówka popularyzuje nie tylko historię kolejnictwa, ale również atrakcje przyrodnicze ziemi sochaczewskiej i upowszechnia wiedzę ekologiczną.

Temu tematowi będzie poświęcona nasza konferencja, w której jako prelegenci wystąpią wybitni specjaliści z dziedziny nauk o przyrodzie i turystyce, w tym wykładowcy akademiccy i pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

PROGRAM KONFERENCJI
pt.: „Znaczenie miejsc przyrodniczo cennych
oraz edukacji ekologicznej w turystyce”

19 października 2016 r. (środa)
 • godz. 8:30 – 09:00 – rejestracja uczestników
 • godz. 09:00 – 09:15 – otwarcie konferencji:
       Walentyna Rakiel – Czarnecka – p.o. Dyrektora Stacji Muzeum
Radosław Konieczny – Kierownik Stacji Muzeum Sochaczew
Panel I:
Moderator: mgr Łukasz Popowski – asystent Stacji Muzeum Sochaczew
 • godz. 09:15 – 09:55 – dr Bogna Moszyńska
Ochrona lasów, turystyka zrównoważona oraz edukacja przyrodnicza w dolinie środkowej Wisły w                        okolicach Warszawy.
 • godz. 09:55 – 10:35 – dr Jan Paweł Piotrowski
Turystyka, jako źródło informacji o środowisku oraz sposób kształtowania świadomości ekologicznej.
 • godz. 10:35 – 11:15 – dr Bogna Moszyńska
       Znaczenie edukacji ekologicznej, jako podstawy turystyki zrównoważonej.
 • godz. 11:15 – 11:55 – dr Piotr Dominik
       Produkt turystyczny oraz przykłady wykorzystania walorów przyrodniczych do jego powstania.
 • godz. 11:55 – 12:05 – dyskusja
 • godz. 12:05 – 12:20 – przerwa kawowa

Panel II:
Moderator – dr Marta Przygoda-Stelmach – asystent Stacji Muzeum Sochaczew

 • godz. 12:20 – 13:00 – Małgorzata Mickiewicz

Walory przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego.

 • godz. 13:00 – 13:40 – Małgorzata Wawryszuk
       Edukacja przyrodnicza w Kampinoskim Parku Narodowym.
 • godz. 13:40 – 14:20 – Katarzyna Mikrut
       Kampinos i turyści – wpływ człowieka na przyrodę oraz przyrody na człowieka.
 • godz. 14:20 – 14:30 – dyskusja
 • godz. 14:30 – 15:00 – przerwa na poczęstunek
Panel III:
Moderator – Radosław Konieczny – Kierownik Stacji Muzeum Sochaczew
 • godz. 15:00 – 15:30 – Łukasz Popowski
       Produkt turystyczny „Koleją wąskotorową po wiedzę, relaks i radość”.
 • godz. 15:30 – 16:00 – dr Marta Przygoda-Stelmach
       Edukacja ekologiczna w Stacji Muzeum.
 • godz. 16:00 – 16:15 – zakończenie konferencji i dyskusja
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z obsługą konferencji:
dr Marta Przygoda-Stelmach i mgr Łukasz Popowski

tel. 517 229 643

e-mail: centrum@stacjamuzeum.pl

fot. M. Kazur

 

Zobacz również: