Jarosław Marek Rymkiewicz, Jerzy Kalina, Andrzej Dobosz, Lech Majewski i Tomasz Bagiński są wśród laureatów Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Premier Beata Szydło wzięła udział w uroczystej środowej gali ich wręczenia w Teatrze Stanisławowskim w warszawskich Łazienkach.

Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano w piętnastu kategoriach: teatr, film, muzyka, literatura, sztuki wizualne, twórczość ludowa, upowszechnianie kultury, taniec, ochrona dziedzictwa, edukacja artystyczna, kultura cyfrowa, architektura, mecenas kultury oraz za całokształt twórczości. Przyznano również nagrodę w nowej kategorii „Między historią a literaturą. Nagroda im. Tomasza Merty”.

2

Laureaci nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016:
1.       W kategorii „Teatr”: Antoni Libera
2.       W kategorii „Film”: Lech Majewski i Tomasz Bagiński
3.       W kategorii „Muzyka”: Profesor Ewa Michnik, Włodzimierz Pawlik
4.       W kategorii „Literatura”: Jan Polkowski
5.       W kategorii „Sztuki Wizualne”: Teresa Murak
6.       W kategorii „Twórczość Ludowa”: Józef Broda
7.       W kategorii „Upowszechnianie Kultury”: Fundacja Jutropera
8.       W kategorii „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”: Eugenia Maresh
9.       W kategorii „Edukacja Artystyczna”: Stefan Wojtas
10.   W nowej kategorii „Kultury Cyfrowej”: Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszal i Michał Drozdowski
11.   W nowej kategorii „Między historią a literaturą. Nagroda im. Tomasza Merty”: Profesor Andrzej Nowak
12.   W kategorii „Mecenas Kultury”: Ceramika Paradyż
13.   W kategorii „Taniec”: Jacek Przybyłowicz
14.   W kategorii „Architektura”: Tomaszu Konior
15.   Za całokształt twórczości, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jerzy Kalina, Andrzej Dobosz
Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawana jest od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu całokształtu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. Wyróżnienie to pozwala ministrowi kultury podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

fot. P.Tracz/KPRM

Zobacz również: