Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy Bukaciaka.

Zatrzymano pięć osób

W ramach tego postępowania zatrzymanych zostało pięć osób z terenu powiatu pruszkowskiego i lubelskiego. Prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił im zarzuty udziału w obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w łącznej ilości ponad 60 kilogramów.

Dodatkowo kolejnych sześciu podejrzanych, w tym Rafała S. pseudonim Szkatuła i Marcina K. pseudonim Belmondziak doprowadzono do prokuratury z aresztów śledczych, gdzie aktualnie przebywają. Podejrzanym tym prokurator przedstawił szereg zarzutów związanych z działalnością w zorganizowanych grupach przestępczych, polegających na nielegalnym handlu bronią oraz narkotykami, a także próbą uprowadzenia w 2002 roku mieszkańca Warszawy w celu uzyskania okupu w wysokości 100 tysięcy dolarów USA.

Sprawa jest rozwojowa

Wobec 8 z 11 podejrzanych prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd podzielił argumentację prokuratora i uwzględnił wszystkie złożone wnioski.

Wobec pozostałych 3 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Łącznie w powyższej sprawie przedstawiono już zarzuty 96 podejrzanym. Zabezpieczono ponad 40 jednostek brani palnej, trzy granaty i ponad 2 tysiące sztuk amunicji, a także kilkadziesiąt kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych.

Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.

Postępowanie to prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Warszawie CBŚP.

źródło: PK