Co roku jeżdżę na grzyby. Ostatnio jednak mój sąsiad zaczął mi wmawiać, że może nie opłacić mi się zbieranie grzybów, bo mogę dostać mandat. A według niego kary są wysokie. Czy rzeczywiście mogę dostać mandat i za co?
Marian F.
Grzybobranie nie jest w Polsce zakazane, jednak rzeczywiście udając się do lasu, warto wiedzieć, jakie zachowania mogą skutkować ukaraniem grzybiarza.
Po pierwsze warto wskazać, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Po drugie wskazane jest zapoznanie się z wykazem grzybów chronionych, gdyż ich zbieranie jest zakazane, a naruszenie tego zakazu – karalne. Po trzecie karą grzywny zagrożone jest również rozgarnianie ściółki i niszczenie grzybów (także tych niejadalnych i trujących) lub grzybni. Po wtóre, jeżeli na grzyby wybiera się Pan z psem, to powinien być on na smyczy, gdyż przepisy stanowią, iż kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Na koniec warto wspomnieć, że zbieranie w lesie innych roślin lub ich elementów jest również karalne. Jako przykład można wskazać mech lub ściółkę, a także gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła. Wysokość kary zależeć będzie oczywiście od konkretnego przypadku i popełnionego wykroczenia, a jej górna granica za niektóre naruszenia wynosi nawet 5000 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59), Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.)
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
kom.500-020-048