Close-up of male hand with pen
Mój mąż wyjechał za granicę. Otrzymałam od niego pełnomocnictwo, aby sprzedać jego działkę. Notariusz nie chce jednak zezwolić na sprzedaż, bo twierdzi, że pełnomocnictwo powinno być notarialne, a nie zwykłe. Czy tak rzeczywiście jest?
Agnieszka Z.
Zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie, natomiast pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
W opisanej przez Panią sytuacji mamy do czynienia z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Obowiązujące przepisy stanowią, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.
Powyższe oznacza, że skoro do dokonania sprzedaży nieruchomości niezbędna jest forma aktu notarialnego, to również dla udzielenia pełnomocnictwa, forma ta jest wymagana. Pełnomocnictwo to może zostać udzielone przez Pani męża po powrocie do kraju, a jeżeli nie ma on możliwości przyjazdu do Polski, istnieje możliwość sporządzenia takiego pełnomocnictwa przez Konsula lub przez zagranicznego notariusza z koniecznością uzyskania tzw. apostille.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z poźn. zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
kom.500-020-048